Chính sách bảo mật

 • Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Timki tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.
 • Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách Timki tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.
 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với Timki. Vì vậy, Timki sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Timki chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.
 • Timki sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và Timki không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thu thập thông tin cá nhân

 • Timki thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình tìm kiếm và cho những thông báo sau này liên quan đến tìm kiếm, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.
 • Timki sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.
 • Hơn nữa, Timki sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của Timki thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.
 • Thông tin tìm kiếm của bạn được Timki lưu giữ, bảo mật và chỉ thực hiện mục đích phân tích thống kê nhằm cải thiện các chức năng để nâng cao trải nghiệm người dùng mà không dùng vào bất kỳ các giao dịch thương mại mua bán thông tin nào khác.
 • Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Timki không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của Timki.
 • Timki có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Bảo mật

 • Timki có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.
 • Timki khuyên quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, Timki không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.
 • Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu ,Timki sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.
 • Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng

 • Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Timki sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu Timki ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.